Rekenkamercommissie

Home > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Nieuws:

06-04-2018 Rapport Decentralisatie van de zorg in Ridderkerk

Dit onderzoek heeft betrekking op de periode van 2011 tot en met 2017 en richt zich op de nieuwe gedecentraliseerde (voormalige Awbz) taken die de gemeente uitvoert binnen de Wmo: begeleiding, dagbesteding, kort verblijf en beschermd wonen. De Rekenkamercommissie heeft met name bekeken hoe de zorg bij de zorgbehoevenden terecht komt, hoe zij dat ervaren en wat dat financieel betekent voor de gemeente.

Cliƫnten moeten wennen aan de uitgangspunten die aan de Wmo ten grondslag liggen, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de eigen kracht en het sociale netwerk en er scherpere indicaties worden afgegeven. Er is een groep die daar niet (altijd) in slaagt. Zorgaanbieders geven aan dat er door de decentralisatie minder ruimte is voor persoonlijke aandacht voor cliƫnten.

Lees meer over het rapport Decentralisatie van de zorg in Ridderkerk


De Rekenkamercommissie Ridderkerk

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. Zij geeft hieraan invulling door:

  • de uitkomsten van het beleid en de beleidsuitvoering te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid;
  • de raad te voorzien van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en beleidsuitvoering;
  • waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen te doen;
  • te streven naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid;
  • haar werkzaamheden te verrichten in onafhankelijkheid en op objectieve, heldere en integere wijze.

Meer informatie vindt u hieronder (klik op de titel voor uitgebreide informatie):