Publicaties rekenkamercommissie

Home > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie > Publicaties rekenkamercommissie

Publicaties rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft in de afgelopen jaren over haar onderzoeken rapporten uitgebracht. Een overzicht vindt u via rapporten rekenkamercommissie Ridderkerk

Verder legt de rekenkamercommissie jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van het onderzoek en de besteding van het budget.

De jaarverslagen en jaarplannen van de afgelopen jaren vindt u via: Jaarverslagen rekenkamercommissie