Wie zijn wij

Wie zijn wij

Op 10 december 2015 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk de leden van de rekenkamercommissie Ridderkerk benoemd

Met ingang van 15 maart 2016 wordt de rekenkamercommissie ondersteund door een secretaris,