BAR-organisatie

Home > Gemeenteraad > Verbonden partijen

BAR-organisatie

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de ambtenaren van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in één organisatie gaan werken. Doel van het gemeentebestuur van Ridderkerk is om inwoners en ondernemers betere dienstverlening te bieden tegen lagere kosten. Samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard maakt dit mogelijk.

De vergaderstukken van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie worden 10 dagen voor de vergadering geplaatst op de gemeentelijke website http://www.ridderkerk.nl/bestuur-en-organisatie/algemeen-bestuur-bar-organisatie_47886/.