GR Jeugdhulp Rijnmond

Home > Gemeenteraad > Verbonden partijen

GR Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp heeft als doel:

- Het uitvoeren van de bovenlokale taken in het kader van de Jeugdwet.

- Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van jeugdhulptaken in het kader van de Jeugdwet.

Deelnemers

Aan de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond nemen alle gemeenten in de regio Rijnmond deel: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De gemeente Nissewaard ontstaat per 1 januari 2015 na fusie van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse

Taken

In het kader van de doelstelling heeft de gemeenschappelijke regeling de volgende taken. Hieronder volgt een korte omschrijving per taak.

  • Het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidieren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiele, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen. De taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt.
  • Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van jeugdhulptaken welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.