Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Home > Gemeenteraad > Verbonden partijen

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Voor het beheer van buitenstedelijke groen- en recreatiegebieden. Ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zwijndrecht nemen hieraan deel.

Het Koepelschap heeft een regierol ten op zichte van de Natuur- en Recreatieschappen in de regio.