Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze pagina plaatsen wij belangrijke ontwikkelingen en praktische zaken die u als kiezer of kandidaat moet weten.

Gemeenteraad

  • Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Samen met het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester vormen zij de bestuursorganen van de gemeente.
  • De leden van de gemeenteraad worden één keer in de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van Ridderkerk.
  • De grootte van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De raad van Ridderkerk bestaat uit 29 leden.
  • U leest meer over de samenstelling en de taken van de gemeenteraad op de webpagina Overzicht Raadsinformatie Ridderkerk.

Raadgevend referendum 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 is ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de 'aftapwet' genoemd.

Angst voor privacy

Als de wet er komt krijgen inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om internetverkeer af te tappen. De AIVD mag nu alleen individuele internetverbindingen aftappen. Straks mogen ze ook ongericht verbindingen aftappen op zoek naar informatie. Relevante gegevens mogen 3 jaar worden bewaard.

Initiatief

De initiatiefnemers zijn 5 studenten van de Universiteit van Amsterdam. Ze vrezen dat de privacy in het geding komt, omdat het mogelijk wordt om grote hoeveelheden data van burgers te verzamelen.

Uw stem

Met het raadgevend referendum kunt u laten weten wat u van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vindt. Als een meerderheid van de kiezers tegen is en de opkomst is ten minste 30%, dan moeten regering en parlement opnieuw naar de wet kijken, en besluiten of deze misschien moet worden veranderd.

Uitslag

De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend. Intrekking of instemming van de wet kan niet worden afgedwongen.