Referendum

Referendum

Op woensdag 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van de bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Kijk voor meer informatie over de Wiv 2017 op de website van de Referendumcommissie.

Voorwaarden

U mag stemmen tijdens het referendum als u:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • 18 jaar of ouder bent.

Stemmen in een andere gemeente

Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen voor het referendum. Tot uiterlijk 16 maart 2018 kunt u uw stempas schriftelijk laten omzetten in een kiezerspas. U kunt het aanvraagformulier onderaan deze pagina downloaden. U kunt ook een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis (Koningsplein 1). Dit kan tot 20 maart 2018, 12.00 uur. Neem een geldig identiteitsbewijs en uw stempas voor het referendum mee.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het niet mogelijk in een andere gemeente te stemmen.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u 21 maart in het buitenland? Dan kunt u voor het referendum per brief stemmen. Hiervoor moet u zich vooraf registreren bij de gemeente Den Haag. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Den Haag.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het niet mogelijk om vanuit het buitenland te stemmen.

Machtigen

Er zijn twee manieren om iemand voor u te machtigen als u zelf niet kunt stemmen:

  • Met een onderhandse volmacht: deze volmacht geeft u zelf af door de achterkant van de stempas in te vullen en een kiezer uit Ridderkerk te machtigen.
  • Met een schriftelijke volmacht: deze volmacht vraagt u aan als u iemand wilt machtigen terwijl u nog geen stempas ontving, bijvoorbeeld als u een paar maanden in het buitenland verblijft.

Te downloaden: